Prezentácia projektu Bezinternetu.sk na celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska

Dňa 24.- 26. apríla  2019 PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu gramotnosť a projektová manažérka eSlovensko prezentovala projekt Bezinternetu sk., na celoslovenskom zasadnutí pléna Združenia základných škôl Slovenska. Na podujatí v Hornom Smokovci bolo prítomných viac ako 300 riaditeľov základných škôl, ktorí ocenili prezentáciu o regulácii nadmerného  používania informačno- komunikačných technológii, najmä internetu, mobilov, tabletov a pod. Posledné výskumy potvrdzujú negatívny vplyv nadmerného používania na správanie sa detí, zhoršenie pozornosti, čítanie, vyjadrovanie sa, zníženie komunikácie s rodičmi, empatie a fyzickej kondície.

Do projektu sú aktuálne  dobrovoľne zapájajú  školy z viacerých regiónov Slovenska, v ktorých žiaci a rodičia  na mesiac obmedzujú používanie internetu. Prvé výsledky na Základnej škole v Kráľovej pri Senci presvedčivo ukázali, že mesačné odpojenie sa od internetu prispelo k pozitívnej zmene správania žiakov, k emocionálnej pohode v rodinách, k zlepšeniu prospechu a k zvýšenej komunikácii medzi žiakmi, rodičmi a pedagógmi.  

Školy sa do projektu môžu zapojiť zaslaním registračného emailu na: mesiac@bezinternetu.sk
Všetci účastníci zasadnutia pléna dostali od eSlovenska v tlačenej podobe príručky obsahujúce základné údaje o projekte Bezinternetu.sk.