Výzva školám na Slovensku.

Príhovor riaditeľky ZŠ

Zapojte sa do projektu Bezinternetu.sk

Mesiac Bezinternetu.sk

V rámci celosvetovej iniciatívy Deň bezpečného internetu pripravilo OZ eSlovensko projekt Bezinternetu.sk. Hlavným cieľom je ukázať, že aj bez mobilov či televízie sa dá plnohodnotne a dokonca zdravšie žiť.

Mesiac Bezinternetu.sk si ako pilotná škola vyskúšala Základná škola v Kráľovej pri Senci, ktorá už dvanásť rokov svojim žiakom používanie mobilných zariadení reguluje. Pre túto dobu nie je bežné, aby sa žiaci vzdali mobilov a internetu v škole aj v súkromí. Deti to prijali ako výzvu a pomohlo to škole aj rodičom. Odporúčam, aby si projekt Bezinternetu.sk vyskúšali aj na ďalších školách, tvrdí riaditeľka ZŠ Kráľová pri Senci Darina Deáková. Počas vyhodnotenia vyhodnotenia projektu Bezinternetu.sk privítala na pôde pilotnej školy autorov projektu z OZ eSlovensko, vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho a zástupcov žiakov.

Podstatou projektu Bezinternetu.sk nie je zakazovať. Naopak, ponúka návod ako dobrovoľne obmedziť vplyv digitálneho prostredia, alebo na istý čas žiť úplne bez neho. “Vychádzame zo skúseností z rôznych krajín sveta. Nadmerné používanie informačno-komunikačných technológií, vrátane mobilov a internetu je rastúcim zdravotným a spoločenským problémom,” vysvetlila odborníčka na mediálnu gramotnosť Nataša Sláviková z OZ eSlovensko a pokračovala: “Výsledky ukazujú, že menej internetu prispelo k pozitívnej zmene správania detí, k emocionálnej pohode v rodinách, rovnako k väčšej komunikácii medzi deťmi, rodičmi či súrodencami.”

Pán Raši s deťmi
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu p. Raši so zástupcami detí, ktoré sa zúčastnili projektu Bezinternetu.

Podpredseda vlády SR Richard Raši, ktorého úrad prevzal nad projektom záštitu si myslí: “Rozumné využívanie digitálnych médií je v 21. storočí nevyhnutné. Deti žijú v digitálnej dobe a život bez mobilov, tabletov či počítačov si už niektoré nevedia ani predstaviť. Z môjho pohľadu je preto dôležité im ukázať, že digitálne technológie sú dobrým pomocníkom, ale zlým pánom. Po mesiaci offline si uvedomia nielen to, o čo, o aké informácie a bežné súčasti života prichádzajú, ale aj to, že keď sa nehrajú celé popoludnie hry, nachádzajú nových kamarátov a nové zážitky.”

Slider image

Slider image

Slider image

Slider image

Slider image

Zo žiakov ZŠ Kráľová pri Senci sa dobrovoľne zapojilo do projektu 23 % žiakov. Z toho 63 % dievčat a 37 % chlapcov. Z celkového počtu zapojených žiakov 69 % vydržalo celý mesiac, 21 % žiakov tri týždne, 5 % žiakov dva týždne a 5 % žiakov jeden týždeň. Podľa rodičov sa až 79 % detí viac venovali aktívnym činnostiam. Viac kníh a časopisov čítalo 69 % detí, 64 % viac komunikovalo s rodičmi a viac sa hralo so súrodencami, 60 % sa zapájalo viac do domácich prác, 60 % malo viac pohybu a športu a 43 % sa viac venovavalo umeleckým a kreatívnym činnostiam. Rodičia sa vyjadrili aj k používaniu mobilných zariadení v školskom prostredí. Za úplný zákaz sa vyjadrilo až 81% z nich, rovnako 81 % rodičov nesúhlasilo s ich používaním v školských jedálňach, 74 % by nepovolilo ich používanie v školských klubov a 62 % by nepovolilo ich používanie počas prestávok.  

Okrem vstupných a výstupných dotazníkov si deti zaznamenávali svoje pocity a myšlienky do denníkov. “Tento mesiac ma naučil veriť samej sebe. Myslím, že ľudia sú úžasní, keď niečo nájdu. Nie na internete, ale sami v sebe,” zapísala si deviatačka Daniela. “Mesiac Bezinternetu.sk mi potvrdil, že aj život bez mobilu, alebo tabletu je rovnako úžasný,”poznačila si Tereza a siedmačka Veronika napísala: “Prečítala som omnoho viac kníh, bola som oveľa viac vonku so psom. Mesiac bez internetu by mali vyskúšať všetky deti v mojom veku.” 

Zapojiť sa do projektu Bezinternetu.sk je možné pomocou kontaktného emailu mesiac@bezinternetu.sk. Školy, ktoré budú najaktívnejšie, získajú ocenenie, pozvánku na dlho očakávaný film “Kto je ďalší?”. “Dej je inšpirovaný skutočnými príbehmi mladých ľudí zo Slovenska, Kanady a Ruska, ktorých internet priviedol až na hranicu života a smrti,” povedal režisér filmu Miro Drobný.

Viac informácii o projekte nájdete na www.bezinternetu.sk

eSlovensko o.z.

Projekt realizuje nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko, ktorá sa zaoberá najmä primárnou a sekundárnou prevenciou, vedou, výskumom a neformálnym vzdelávaním na Slovensku. Inováciami a moderným jazykom pracuje s deťmi a mládežou, ponúka im vedomosti z oblastí, ktoré slovenské školstvo svojimi osnovami nepokrýva. Reaguje na aktuálne potreby spoločnosti a efektívne ich tlmočí mladej generácii. Prostredníctvom ústredného portálu Zodpovedne.sk učí používať internet zodpovedne, kriticky, tvorivo a bezpečne. eSlovensko je súčasťou európskej siete Safer Internet Center, zabezpečuje aj bezplatnú linku Pomoc.sk na čísle 116 111 a linku Stopline.sk. Zastupuje Slovensko v niekoľkých medzinárodných organizáciách, ako sú INSAFE, INHOPE. Medzi najúspešnejšie projekty eSlovensko patria: Zodpovedne.sk, Ovce.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, Nehejtuj.sk, Noproblemos.sk, Matfilipa.sk, Pomoc.sk, Stopline.sk, Nezavislost.sk. V roku 2017 otvorilo prvé slovenské Centrum prevencie internetovej závislosti podľa vzoru amerického Center for Internet Addiction alebo liečebno-výskumných centier v Nemecku, Veľkej Británii, Holandsku a Číne. V roku 2019 uvedie eSlovensko do kín celovečerný film „Kto je ďalší?“ venovaný internetu. eSlovensko získalo za svoje projekty vyše 30 ocenení v zahraničí a na Slovensku. (eslovensko@eslovensko.sk)