Vitajte na stránkach združenia eSlovensko

Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Inovačné centrum s pevnou základňou bolo založené v Mlynskej doline v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie. V roku 2002 po niekoľkých úspešných projektoch sa združenie inštituciovalo a vznikla nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko. Občianske združenie sa v súčasnosti podieľa a podielalo na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eGovernment, eInklúzia, eTurizmus, eBezpečnosť a Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska – ZISS.