O NÁS

Myšlienka venovať sa rozvoju inovácií a nových technológií prišla s nástupom počítačov v roku 1984. Prvé projekty sa venovali oblasti robototechnológií a softvérových produktov. Inovačné centrum s pevnou základňou bolo založené v Mlynskej doline v roku 1991 a jeho hlavnou oblasťou sa stali informačné technológie. V roku 2002 po niekoľkých úspešných projektoch sa združenie inštituciovalo a vznikla nezisková, mimovládna organizácia eSlovensko. Občianske združenie sa v súčasnosti podieľa a podielalo na príprave a realizácii niekoľkých národných projektov v oblastiach eGovernment, eInklúzia, eTurizmus, eBezpečnosť a Vzdelávanie zamestnancov zodpovedných za zavádzanie informatizácie do samospráv Slovenska - ZISS.

Obchodná meno:eSlovensko o.z.
Sídlo:M.R.Štefánika 13, 984 01 Lučenec, Slovensko
Adresá kancelárie:Mikulášská 27, 811 01 Bratislava

Registrácia dňa:11.04.2002
IČO:37832069
DIČ:2021681530
Číslo spisu:VVS/1-900/90-19943
IČ DPH:Nie sme platcom DPH
OKEČ:91332, Činnosť záujmových zväzov, spolkov, klubov

Číslo bankového účtu:2667170066/1100

Kontaktná osoba:Ing. Miroslav Drobný
Mobil:+421 948 201 015
Telefón: +421 2 6542 3739
Fax:+421 2 6542 3738
E-mail:eslovenskoeslovensko.sk

Tím:
Miroslav Drobný miroslav.drobnyeslovensko.sk
Anna Bahýová
anna.bahylovaeslovensko.sk
Michal Dvořák michal.dvorakeslovensko.sk
Veneta Macková veneta.mackovaeslovensko.sk
Ján Hájek jan.hajekeslovensko.sk
Silvia Guničová silvia.gunicovaeslovensko.sk
Daniela Stričková daniela.strickovaeslovensko.sk
Veronika Kecsőová veronika.kecsoovaeslovensko.sk
Alexandra Lebová alexandra.lebovaeslovensko.sk
Daša Toporcerová dasa.toporcereslovensko.sk
Felix Schlosser felix.schlossereslovensko.sk
Ondrej Volko ondrej.volkoeslovensko.sk
 
Auditorské správy:
2013 (PDF)
2012 (PDF)
2011 (PDF)
2010 (PDF)
2009 (PDF)
2008 (PDF)
2007 (PDF)