eInklúzia

Blindfriedly.sk bol prvý projekt v SR, ktorý vznikol z iniciatívy eSlovensko o.z. a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska s významnou podporou Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Sjednocené organizace nevidomích a slabozrakých Česká republika. Projekt zaviedol štandardy v oblasti bezbariérového prístupu a stal sa základom pre neskoršie prijatie národnej legislatívy v tejto oblasti. V roku 2005 získal cenu "Slovensko bez bariér". Do budúcnosti sa eSlovensko pripravuje na projekty v oblasti využitia IT pre Rómsku menšinu, utečencov a migrantov.