eGovernment

Najväčšímm projektom tejto oblasti je projekt školenie informatikov Slovenska, ktoré sa realizuje od roku 2009. Projekt je financovaný zo Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Sociálnej implementačnej agentúry a jeho cieľom je 720 školení pre takmer 40 slovenských samospráv.

Najstarším projektom je Mesto.sk, ktoré vzniklo v októbri 1998 ako iniciatíva občanov Lučenca zviditeľniť svoje mesto na slovenskom internete. V roku 2001 sa v spolupráci s portálom SZM.sk rozšíril na všetkých 138 miest, Tým sa Slovensko dostalo so svojím 100% pokrytím samospráv na 1. miesto v krajinách EÚ v novej oblasti internetových služieb nazvaných eGovernment.

S vytváraním nových oficiálnych internetových stránok samospráv sa projekt Mesto.sk presmeroval z pozície ich dočasného náhradníka do úlohy centrálnej podpory informatizácii miest Slovenska. Za týmto účelom bolo v roku 2002 založené Občianske združenie eSlovensko, ktoré rozšírilo svoje pole pôsobnosti aj na obce, mestské časti a VÚC. V roku 2003 OZ eSlovensko podpísalo zmluvu o spolupráci s Úniou miest Slovenska. Spoločné projekty oboch združení podporujú rozvoj informatizácií Slovenska do súčasnosti.

Projekt ZlatyErb.sk vznikol po vzore českého Zlatého erbu v roku 2003. Súťaž vyhlasuje každoročne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR, ministra hospodárstva, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a Európskeho komisára za SR. Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA. Webová stránka víťaznej samosprávy získáva nomináciu na medzinárodnú súťaž Eurocrest. Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí. Projekt v roku 2007 získal ocenenie za dlhoročný prínos pre rozvoj informatiz?cie slovenských samospráv ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka. Ocenenie bolo odovzdané počas desiateho ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 2. a 3. apríla v českom Hradci Králové. Súťaž ZlatyErb.sk sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti informačných technológií v Európe.

Projekt Data Centrum Miest a Obcí sputilo eSlovensko spoločne s Úniou miest Slovenska a ďalšími partnermi dňa 12. 11. 2007 do testovacej prevádzky Data Centrum Miest a Obcí. Projekt sa realizuje s finančnou podporou EÚ v rámci operačného programu Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný sektor, štátneho rozpočtu, financií slovenských samospráv a neziskových organizácií. Pilotným cieľom projektu je poskytovanie štandardných elektronických služieb vo vybraných samosprávach: obec Cigeľ, mestá Banská Bystrica, Bardejov, Bytča, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Martin, Nitra, Prešov, Rožňava, Trenčín, Trnava, Zvolen, (Žilina a mestská časť Košice Staré Mesto). Projekt buduje významný centrálny bod samospráv prepojený na ústredný portál verejnej správy. Príprava konceptu sa realizuje od roku 2002 a jej súčasťou sú aj projekty Mesto.sk, AkoVybavit, Rozvoj elektronických služieb samospráv, štandardizácia IT samospráv, súťaž ZlatyErb.sk, Združenie informatikov samospráv Slovenska atď. Data Centrum Miest a Obcí je v súlade s prioritami vyplývajúcimi zo Stratégie informatizácie spoločnosti a Operačného programu informačná spoločnosť.

Projekt Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS.sk) bolo založené 15. mája 2006 v Nitre. Cieľom združenia je spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských častiach a VÚC a tým vytvoriť priestor na komunikáciu, stretávanie sa a odborný rast tejto profesie ako aj celej samosprávy Slovenska. Jednou z prvých úloh združenia je štandardizácia IT prostredia v samospráve, dopracovanie cestovnej mapy informatizácie samospráv a vytvorenie elektronického fóra informatikov. V súčasnosti projekt združuje viac ako 220 členov z celého Slovenska. Súčasťou projektu je aj súťaž Najlepší informatik samospráv Slovenska. Prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 2008, hodnotil podľa 9 kritérií, medzi ktoré patrila aktívna časť informatika na práci stavovského združenia (ZISS), zapojenie sa samosprávy do vzdelávacieho projektu alebo výsledky súťaže o najlepšiu internetovú stránku ZlatyErb.sk. Do súťaže sa zaraduje viac ako 200 informatikov a okrem hlavnej celoslovenskej ceny získajú ocenenia aj najlepší informatici všetkých 8 krajov Slovenska.