OCENENIA

Nové okno » zobraz ocenenie 2013: Víťaz Panta Rhei Awards v kategórii "Detská top novinka" vyhrala knižka OVCE.sk 01 Za siedmimi wifinami a siedmimi statusmi + Deti v sieti.

Nové okno » zobraz ocenenie 2013: Víťaz súťaže The World Summit Award v kategórii eInclusion & Empowerment, Srí Lanka.

Nové okno » zobraz ocenenie 2013: Cena Slovensko bez bariér v kategórii „Bezbariérové intermediálne projekty“, Slovensko.

Nové okno » zobraz ocenenie 2011: Špeciálne uznanie v rámci Európskej ceny kvality v súťaži o City for Children (Mesto pre deti), Stuttgart, Nemecko

Nové okno » zobraz ocenenie 2011: cena odbornóho publika na Európskom filmovom festivale prevencii za projekt OVCE.sk Székesfehérvár, Maďarsko.

Nové okno » zobraz ocenenie 2011: cena za najlepší film na Európskom filmovom festivale prevencii za projekt OVCE.sk Székesfehérvár, Maďarsko.

Nové okno » zobraz ocenenie 2010: cena Prix Danube na 20. ročníku filmového festivalu Bratislava, Slovensko.

Nové okno » zobraz ocenenie 2010: projekt Stopline.sk získal cenu ITAPA v kategórií Nové služby.

Nové okno » zobraz ocenenie 2010: postup do finále (Official Selection) v kategórii TV Série na Medzinárodnom festivale animovanej tvorby Annecy 2010, Francú zsko.

Nové okno » zobraz ocenenie 2010: cena Dúhová gulička za zodpovedný prístup na Medzinárodnom festivale reklamy, súťasť Medziná rodného festivalu filmov pre deti a mládež Zlín, Česká republika.

Nové okno » zobraz ocenenie 2009: mimoriadna cena medzinárodného kongresu ITAPA za projekt Zodpovedne.sk.

Nové okno » zobraz ocenenie 2009: cena medzinárodnej poroty XXXVI. ročníka filmového festivalu EKOTOPFILM za animovaný seriál OVCE.sk.

Nové okno » zobraz ocenenie 2009: projekt Zodpovedne.sk národný víťaz sú ťaže o Európsku cenu za prevenciu kriminality 2009 a postup do európskeho kola, ktoré organizuje Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN).

Nové okno » zobraz ocenenie 2008: menovanie predstaviteľa občianskeho združenia eSlovensko do funkcie prizývaného člena Rady vlády pre prevenciu kriminality.

Nové okno » zobraz ocenenie 2007: ocenenie "eGovernment leader 2007” pre prezidenta eSlovensko Miroslava Drobného (ITAPA).

Nové okno » zobraz ocenenie 2007: za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka súťaž ZlatyErb.sk. Ocenenie bolo odovzdané počas desiateho ročníka medzinárodnej konferencie "Internet ve státní správě a samosprávě", ktorá sa konala 2. a 3. apríla v českom Hradci Králové. Súťaž ZlatyErb.sk sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti informačných technológií v Európe.

Nové okno » zobraz ocenenie 2005: cena Ministra zahraničných vecí SR za projekt "AkoVybavit" a cena "SlovakPrix MultiMedia" o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii "eGovernment" a nominácia na celosvetovú sú ťaž World Summit Award

Nové okno » zobraz ocenenie 2005: cena "Slovensko bez bariér" v kategórii médiá za projekt BlindFriendly.sk, ktorý rieši sprístupnenie slovenských internetových stránok zrakovo postihnutým občanom

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: menovanie predstaviteľa občianskeho združenia eSlovensko do funkcie člena Rady vlády pre informatiku

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: cena "Eurocrest" v sú ťaži o najlepšiu internetovú stránku miest, obcí a regiónov v Európe, Eurocrest 2004 (ISSS)

Nové okno » zobraz ocenenie 2004: cena ITAPA za projekt "AkoVybavit" za inovatívnosť v oblasti poskytovania interaktívnych službách samospráv občanom

Nové okno » zobraz ocenenie 2003: čestné uznanie "SlovakPrix MultiMedia" za projekt Mesto.sk a KamVyrazit.sk v súťaži o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii "Vedomosti, objavovanie a kultúrne dedičstvo"

Nové okno » zobraz ocenenie 2002: čestné uznanie Ministra školstva SR za projekt "Mesto.sk" a napĺňanie Stratégie informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike

Nové okno » zobraz ocenenie 2002: cena "SlovakPrix MultiMedia" za projekt Mesto.sk v súťaži o najlepšiu multimediálnu internetovú stránku na Slovensku v kategórii "Občania, demokracia a eGovernment"

Nové okno » zobraz ocenenie 2001: čestné uznanie Ministra kultúry SR za projekt "Mesto.sk - KamVyrazit.sk" a propagáciu národného kultúrneho dedičstva Slovenska doma a v zahraničí

Nové okno » zobraz ocenenie 2000: cena "Modrý Glóbus Multimedial Awards" za najlepšiu multimediálnu prezentáciu Slovenska v oblasti cestovného ruchu (Tourfilm)